Khắc dấu mật theo quy định của công an

KHẮC DẤU MẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG AN

Khắc dấu mật là gì? Tại sao chọn Khắc dấu Khởi Nguyên làm đơn vị khắc con dấu Mật?

 • MẪU DẤU MẬT được bạn hành kèm theo Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

19 mẫu dấu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

 1. Văn bản xác định độ mật đối với vật, địa điểm, lời nói, hoạt động, hình thức khác chứa bí mật nhà nước: Mẫu số 01.
 2. Dấu chỉ độ Tuyệt mật, Tối mật, Mật: Mẫu số 02.
 3. Dấu ký hiệu A, B, C: Mẫu số 03.
 4. Dấu Thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; dấu Gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước: Mẫu số 04.
 5. Dấu Giải mật: Mẫu số 05.
 6. Dấu điều chỉnh độ mật: Mẫu số 06.
 7. Dấu Tài liệu thu hồi; dấu Chỉ người có tên mới được bóc bì: Mẫu số 07.
 8. Dấu quản lý số lượng tài liệu bí mật nhà nước: Mẫu số 08.
 9. Dấu sao, chụp bí mật nhà nước: Mẫu số 09.
 10. Văn bản trích sao: Mẫu số 10.
 11. Dấu Bản sao: Mẫu số 11.
 12. Sổ quản lý sao, chụp bí mật nhà nước: Mẫu số 12.
 13. Văn bản ghi nhận việc chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước: Mẫu số 13.
 14. Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi: Mẫu số 14.
 15. Sổ đăng ký bí mật nhà nước đến: Mẫu số 15.
 16. Sổ chuyển giao bí mật nhà nước: Mẫu số 16.
 17. Văn bản đề nghị cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước: Mẫu số 17.
 18. Thống kê bí mật nhà nước: Mẫu số 18.
 19. Sơ đồ vị trí dấu mật trên văn bản: Mẫu số 19.

khac-dau-tuyet-mat

 untitled-2

 1. Tại sao chọn khắc dấu Khởi Nguyên để khắc bộ dấu mật ?
  1. Khởi Nguyên là cơ sở khắc dấu tại Hà Nội, với bề dày kinh nghiệm lâu năm, luôn chú trọng tới hình thức, mẫu mã, độ sắc nết của từng con chữ, đặc biệt luôn chú trọng, đảm bảo kích thước luôn đúng theo yêu cầu .
  2. Là đơn vị sản xuất con dấu trực tiếp, nên những nội dung được anh chị yêu cầu sẽ được thiết kế cẩn thật, tỉ mỹ, ngoài đẹp còn luôn đảm bảo đúng kích thước.
  3. Chúng tôi luôn đảm bảo rằng con dấu mật do khắc dấu Khởi Nguyêncung cấp sẽ luôn đúng kích thước
  4. Anh chị có thể trả lại dấu nếu con dấu mật của chúng tôi không đúng theo kích thước mà không mất bất kỳ chi phí nào .
 2. Thời gian khắc xong bộ dấu mật?
  1. Do nhu cầu và đặc thù của bộ dấu về kích thước dấu mật, mầu sắc bộ dấu mật, Khởi Nguyên luôn có sẵn bộ dấu này tại xưởng sản xuất con dấu.
  2. Vậy nên anh chị khi có nhu cầu khắc dấu mật hãy liên hệ với chúng tôi, đến xưởng sản xuất con dấu của chúng rôi để lấy dấu mà không cần chờ đợi một phút giây nào!
  3. Kích thước của bộ 13 con dấu mật này được khắc dấu Khởi Nguyên tìm hiểu kỹ càng, thiết kế cẩn thận, chi tiết từng mm theo yêu cầu của thông tư số 24/2020/TT-BCA.
  4. Vậy nên anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về phần kích thước của nội dung con dấu có chuẩn theo thông tư được ban hành ngày 20/04/2015 hay không nhé !
 1. Chi phí khắc dấu mật là bao nhiêu?
  1. Giá thành bộ con dấu mật tại Khởi Nguyên không căn cứ vào độ chính xác, hay quan trọng nào do đặc thù công việc mà khắc dấu Khởi Nguyên để với một giá khác.
  2. Với từng loại dấu, từng kích thước, Khởi Nguyên đều để chung một giá với những sản phẩm dấu tên, dấu chức danh hay dấu mã số thuế khác.
  3. Có nghĩa là, Từng loại dấu phù hợp với kích thước cán dấu nào sẽ có giá tương đương với những nội dung khác khắc trên cán dấu đó.
 2. Kích thước của các loại dấu mật là bao nhiêu?
 1. Bộ dấu mật do Khởi Nguyên thiết kế

Dưới đây  là bộ dấu do Khởi Nguyên thiết kế chuẩn theo kích thước, font chữ cũng như mầu sắc như yêu cầu của thông tư và nghị định của chính phủ quy định

khacdaumat

 1. Khắc con dấu MẬT chuẩn kích thước bộ công an
 2. Khắc con dấu TUYỆT MẬT chuẩn kích thước bộ công an
 3. Khắc con dấu TỐI MẬT chuẩn kích thước bộ công an
 4. Con dấu TĂNG LÊN TUYỆT MẬT TỪ…..
 5. Con dấu TĂNG LÊN TỐI MẬT TỪ…..
 6. Con dấu TÀI LIỆU THU HỒI THỜI HẠN…..
 7. Con dấu  GIẢM XUỐNG TỐI MẬT TỪ…..
 8. Con dấu GIẢI MẬT TỪ…..
 9. Con dấu GIẢM XUỐNG MẬT….
 10. Con dấu CHỈ NGƯỜI CÓ TÊN MỚI ĐƯỢC BÓC BÌ
 11. Mẫu dấu chữ A, B, C
 12. Thời hạn bảo vệ BMNN
 13. Gia hạn thời hạn bảo vệ BMNN
 14. Mẫu dấu Bản Số
 15. BẢN SAO BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 16. SỔ CHUYỂN GIAO BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 17. SỔ ĐĂNG KÝ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐI
 18. SỔ ĐĂNG KÝ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐẾN
 19. SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CÁC DẤU MẬT TRÊN VĂN BẢN

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị khắc dấu mật trên địa bàn Hà Nội để khắc các dấu mật theo thông tư 24/2020/TT-BCA  mà không biết gọi bên nào để được khắc dấu theo đúng như yêu cầu.

Dấu mật của Khởi Nguyên đã và đang cung cấp các loại dấu mật đúng kích thước, đúng mẫu chữ, mầu sắc.

Thời giam khắc trọn bộ dấu mật chỉ mất 5-10 phút, bởi Khởi Nguyên luôn có sẵn những loại dấu này để phục vuju quý anh chị có nhu cầu.

Việc khắc dấu với những nội dung như dấu tuyệt mật, dấu tối mậtdấu mậtdấu giải mậtdấu giảm tối mậtdấu giảm xuống mậtdấu tăng lên tuyệt mậtdấu tăng lên tối mậttài liệu thu hồidấu chỉ người có tên mới được bóc bìdấu chữ Adấu chữ Bdấu chữ C.

Tất cả 19 loại dấu trên được khắc dấu Khởi Nguyên chăn chỉnh kích thước tỉ mỉ, chính xác để phục vụ quý anh chị em có nhu cầu khắc dấu.

TAG:  mẫu dấu mật, khắc dấu tuyệt mật, kích thước dấu mật, khắc dấu tuyệt mật, khắc dấu tối mật, khắc dấu mật, khắc dấu giải mật, khắc dấu giảm tối mật, khắc dấu giảm xuống mật, khắc dấu tăng lên tuyệt mật, khắc dấu tăng lên tối mật, khắc tài liệu thu hồi, khắc dấu chỉ người có tên mới được bóc bì, khắc dấu chữ A, khắc dấu chữ B, khắc dấu chữ C,