Khắc dấu ngày tháng năm

Dấu ngày tháng năm chuyên sử dụng để đóng dấu ngày sản xuất, Dấu thời hạn sử dụng,Khắc Dấu Khởi Nguyên cung cấp dịch vụ khắc dấu ngày tháng năm với nhiều kiểu dáng mẫu mã để khách hàng lựa chọn có thể thêm nội dung hoặc sử dụng nội dung có sẵn.

Dấu số ngày tháng năm liền mực

khac-dau-ngay-thang-1

Dấu ngày tháng liền mực 3 mm
S-300 ( Ngày tháng tiếng anh, tiếng việt thay đổi)
S-309  Dấu 6 số xoay thay đổi

khac-dau-ngay-thang-2


Dấu ngày tháng liền mực 4 mm
S-400 ( Ngày tháng tiếng anh, tiếng việt thay đổi)
S-409  Dấu 6 số xoay thay đổi
S-449  Dấu 9 số xoay thay đổi

khac-dau-ngay-thang-3

Dấu ngày tháng năm liền mực có sẵn nội dung
S-401 , S410

khac-dau-ngay-thang-4

Dấu Có 2 Ô Ngày Tháng S311 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt
S-310A ( dấu 2 ngày tháng)
Kích thước : 5 X 49 mm
khac-dau-ngay-thang-5
Dấu số liền mực có 13 số
S-313
Kích thước : 5 X 45 mm

Dấu số ngày tháng năm chấm mực
khac-dau-ngay-thang-6
Khắc dấu số Shiny
- Dấu số Shiny dùng tampon rời chấm mực ngoài
- Dấu số dùng tampon rời rất đa dạng về loại:
- Dấu số 3mm: 4 số, 6 số và 8 số.
- Dấu số 4mm: 4 số, 6 số và 8 số.
- Dấu số 5mm: 6 số và 8 số.
- Dấu số 7mm: 8 số, 10 số và 12 số.
- Dấu số 9mm: 8 số, 10 số và 12 số